fbpx

Identiteit, naamgeving en huisstijl Carins

"Wij helpen jou op weg als het je zelf even niet lukt."

In 2015 kregen de Nederlandse gemeenten nieuwe taken op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp. De gemeente Smallingerland bracht dit begin 2019 onder in een nieuwe organisatie: Carins. Dizain ontwikkelde de identiteit en positionering, naam en visuele doorvertaling van het merk.

Bekijk hieronder direct de case in 10 plaatjes of lees na de afbeelding het hele verhaal.

Carins is een nieuwe organisatie

De zorg- en welzijnstaken waren voorheen ondergebracht bij verschillende onderdelen van de Friese gemeente. Omdat mensen vaak op meerdere leefgebieden tegelijk problemen ervaren, koos de gemeente ervoor om alle onderdelen in één organisatie onder te brengen: Carins. Hierdoor kunnen vragen in samenhang worden beantwoord.

Carins is voor inwoners dé plek voor iedereen die informatie, hulp of ondersteuning zoekt op de volgende leefgebieden:

Identiteitsbepaling via Brandforce-model

Carins is dus een samenvoeging van bestaande gemeentelijke organisaties. Dit vroeg om een zorgvuldig proces van integratie waarbij we uitgebreid hebben stilgestaan bij de essentie van de dienstverlening en het ‘waarom’ van Carins.

In het najaar van 2018 hebben we samen met een grote groep toekomstige medewerkers deze identiteit en positionering in kaart gebracht via ons eigen Brandforce-model en dit vervolgens vastgelegd in een merkmanifest. Hierin werd de volgende belofte van Carins geformuleerd: “Carins helpt jou op weg als het je zelf even niet lukt.”

Betekenis naam Carins

Op basis van deze belofte hebben we ook de naam Carins ontwikkeld. Carins heeft een gevoel in zich van ‘elkaar’, maar ook van ‘care’ (hulp, ondersteuning, zorg). ‘Ins’, de laatste drie letters van de naam, staan voor ‘in Smallingerland’. En dat Carins ook nog de associatie heeft met een vrouwelijke voornaam, is een mooie bijkomstigheid. Het past bij het warme, persoonlijke en hulpvaardige karakter van de nieuwe organisatie.

Logo en pay-off Carins

Vervolgens hebben we het logo van Carins ontwikkeld: een gestileerde tekstballon. Dit logo staat voor contact leggen en in gesprek gaan. De pay-off sluit hierop aan: Carins staat voor je klaar.

Persoonlijke communicatiestijl

De kopregels koppelen logo en pay-off. Het logo heeft namelijk niet alleen de vorm van een tekstballon, maar daarmee ook van een apostrof. Deze apostrof verbindt
 het persoonlijke antwoord van Carins met de persoonlijke (hulp)vraag van de bewoner: Anja’s scootmobiel, Rudy’s steuntje in de rug, Alie’s ondersteuning… Carins is persoonlijk en dichtbij en spreekt mensen ook met ‘je’ aan.

De beeld- en vormtaal van Carins is stevig en helder zodat ook in combinatie met generieke fotografie
 een duidelijk herkenbaar eigen gezicht wordt gecreëerd.

Introductie in Smallingerland

Carins zag rond de jaarwisseling van 2019 het levenslicht. De eerste mijlpaal hierin was de interne introductie. Om de medewerkers van Carins duidelijk te maken waar Carins voor staat, hebben we het merkmanifest ‘vertaald’ in een handzaam boekje met daarin de essentie van de nieuwe organisatie.

De huidige klanten ontvingen een mailing waarin de overgang van de huidige naar de nieuwe organisatie is uitgelegd. Dit wordt ondersteund door een basiswebsite die de komende periode verder wordt uitgebouwd.

In de loop van 2019 zal Carins geïntroduceerd worden bij de andere doelgroepen: bewoners en zorgprofessionals.

Volgende case Naar het overzicht

Blijf op de hoogte

Gefeliciteerd! Je bent onderaan de pagina. Dat betekent dat je wel heel graag wilt weten wat wij doen. Meld je aan voor onze nieuwsbrief en mis niets.

    Met het versturen geef je ons toestemming om je gegevens te verwerken, zoals omschreven in onze privacyverklaring.

    Voor je weggaat…

    Je hebt nu andere dingen te doen. We get it. Meer lezen over Dizain wanneer jou dat uitkomt? Meld je aan voor onze nieuwsbrief met cases, blogs en meer.

      Met het versturen geef je ons toestemming om je gegevens te verwerken, zoals omschreven in onze privacyverklaring.