fbpx

Universiteit van het Noorden: drivers of transition

De Universiteit van het Noorden (UVHN) is het kennis- en innovatienetwerk van vijf Noordelijke kennisinstellingen: Hanzehogeschool Groningen, Van Hall Larenstein, NHL Stenden, Rijksuniversiteit Groningen en UMCG. In de UVHN komen onderzoek, kennis en innovatie bij elkaar en wordt nieuwe en direct toepasbare kennis ontwikkeld. Het doel is om in het Noorden structurele verandering teweeg te brengen op het gebied van energietransitie, circulariteit, gezondheid en digitalisering.

Wij ondersteunden UVHN bij het aanscherpen van de propositie, op basis waarvan we de nieuwe visuele identiteit ontwikkelden. De inspiratie hiervoor vormde de hashtag: hét symbool om aan te geven dat verschillende partijen zich rondom een onderwerp verbinden. Daarnaast verzorgden we ook de (her)introductie van de samenwerking: we maakten een introductievideo en creëerden de website.

Merkstrategie. Identiteit. Positionering. Logo. Huisstijl. Brand identity. Visual identity. Webdesign.