fbpx

Identiteit, naamgeving en huisstijl Carins

In 2015 kregen de Nederlandse gemeenten nieuwe taken op het gebied van zorg, werk en jeugdhulp. De gemeente Smallingerland bracht dit begin 2019 onder in een nieuwe organisatie: Carins. Dizain ontwikkelde de identiteit en positionering, naam en visuele doorvertaling van het merk.

Bekijk hieronder direct de case in 10 plaatjes of lees na de afbeelding het hele verhaal.

Carins is een nieuwe organisatie

De zorg- en welzijnstaken waren voorheen ondergebracht bij verschillende onderdelen van de Friese gemeente. Omdat mensen vaak op meerdere leefgebieden tegelijk problemen ervaren, koos de gemeente ervoor om alle onderdelen in één organisatie onder te brengen: Carins. Hierdoor kunnen vragen in samenhang worden beantwoord.

Carins is voor inwoners dé plek voor iedereen die informatie, hulp of ondersteuning zoekt op de volgende leefgebieden:

Identiteitsbepaling via Brandforce-model

Carins is dus een samenvoeging van bestaande gemeentelijke organisaties. Dit vroeg om een zorgvuldig proces van integratie waarbij we uitgebreid hebben stilgestaan bij de essentie van de dienstverlening en het ‘waarom’ van Carins.

In het najaar van 2018 hebben we samen met een grote groep toekomstige medewerkers deze identiteit en positionering in kaart gebracht via ons eigen Brandforce-model en dit vervolgens vastgelegd in een merkmanifest. Hierin werd de volgende belofte van Carins geformuleerd: “Carins helpt jou op weg als het je zelf even niet lukt.”

Betekenis naam Carins

Op basis van deze belofte hebben we ook de naam Carins ontwikkeld. Carins heeft een gevoel in zich van ‘elkaar’, maar ook van ‘care’ (hulp, ondersteuning, zorg). ‘Ins’, de laatste drie letters van de naam, staan voor ‘in Smallingerland’. En dat Carins ook nog de associatie heeft met een vrouwelijke voornaam, is een mooie bijkomstigheid. Het past bij het warme, persoonlijke en hulpvaardige karakter van de nieuwe organisatie.

Logo en pay-off Carins

Vervolgens hebben we het logo van Carins ontwikkeld: een gestileerde tekstballon. Dit logo staat voor contact leggen en in gesprek gaan. De pay-off sluit hierop aan: Carins staat voor je klaar.

Persoonlijke communicatiestijl

De kopregels koppelen logo en pay-off. Het logo heeft namelijk niet alleen de vorm van een tekstballon, maar daarmee ook van een apostrof. Deze apostrof verbindt
 het persoonlijke antwoord van Carins met de persoonlijke (hulp)vraag van de bewoner: Anja’s scootmobiel, Rudy’s steuntje in de rug, Alie’s ondersteuning… Carins is persoonlijk en dichtbij en spreekt mensen ook met ‘je’ aan.

De beeld- en vormtaal van Carins is stevig en helder zodat ook in combinatie met generieke fotografie
 een duidelijk herkenbaar eigen gezicht wordt gecreëerd.

Introductie in Smallingerland

Carins zag rond de jaarwisseling van 2019 het levenslicht. De eerste mijlpaal hierin was de interne introductie. Om de medewerkers van Carins duidelijk te maken waar Carins voor staat, hebben we het merkmanifest ‘vertaald’ in een handzaam boekje met daarin de essentie van de nieuwe organisatie.

De huidige klanten ontvingen een mailing waarin de overgang van de huidige naar de nieuwe organisatie is uitgelegd. Dit wordt ondersteund door een basiswebsite die de komende periode verder wordt uitgebouwd.

In de loop van 2019 zal Carins geïntroduceerd worden bij de andere doelgroepen: bewoners en zorgprofessionals.

Meer artikelen

Visuele identiteit Herberg Onder de Linden

Herberg Onder de Linden in Aduard staat al een kwart eeuw aan de top van gastronomisch Nederland. Het is het enige restaurant met een Michelinster in Groningen. Tanja en Steven Klein Nijenhuis namen dit restaurant eind 2016 over. Hun ambitie: ‘De stijl wordt anders, maar de passie blijft hetzelfde.’ Aan Dizain de prachtklus om dit te vertalen naar een nieuw logo en visuele identiteit.

Een beetje sexy

De nieuwe visuele stijl die Dizain voor Onder de Linden ontwikkelde, moest aansluiten op de lange geschiedenis van het restaurant en het pand. Het is een rijksmonument uit 1735. De stijl moest vooral ook passen bij de persoonlijkheden en talenten van eigenaren Steven en Tanja: “klasse, rock & roll en een beetje sexy: gedrevenheid, passie, durf en niet te hip. Topkwaliteit met gezelligheid. Lokale producten met mooie smaken, maar zonder blabla.”

“Klasse, rock & roll en een beetje sexy.”

Logo restaurant: een goede boom

Bij de ontwikkeling van het nieuwe logo van het restaurant vonden we inspiratie bij de lindeboom. Deze boom geldt als beschermer van huizen, bronnen en kerken. Het is een ‘goede boom’. Huwelijken werden gesloten onder de linden; de duimen van de geliefden werden dan in de bast gedrukt.

In het logo van het restaurant wordt de nerfstructuur van het lindeblad benadrukt. De duidelijk zichtbare nerven staan symbool voor zuiverheid en puurheid. Dit past bij de filosofie die Steven hanteert bij het bereiden van zijn gerechten. De gehanteerde kleuren in de visuele identiteit grijpen terug op het rijke verleden van de herberg. Ze zijn geïnspireerd op het oude servies en de koperen pannen.

Aankleding door topdesigner Jan Boelo Drenth

Authenticiteit, vakmanschap en passie zijn ook het uitgangspunt bij de doorvertaling van de nieuwe stijl in het pand zelf; ‘een restaurant met kamers’. De subtiele stijl is door topdesigner Jan Boelo Drenth doorgevoerd in de kleding van de medewerkers.

Verder praten over logo’s en huisstijlen? Benieuwd hoe we jouw merk kunnen versterken? Bekijk onze producten of neem direct contact op!

Meer huisstijl-cases?

Meer artikelen

Positionering culturele instelling IVAK

IVAK gelooft dat kunst en cultuur het leven kleur geven; mensen worden er vrolijker en gelukkiger door. In 2017 maakte de culturele instelling een nieuwe start en schakelde Dizain in voor haar nieuwe identiteit en positionering.

IVAK, het Instituut Voor Amateuristische Kunstbeoefening is actief op twee terreinen: ze adviseert en ondersteunt scholen met het inhoudelijk vormgeven van cultuuronderwijs en ze adviseert en ondersteunt aanbieders van amateurkunst in de regio Delfzijl, Appingedam en Loppersum.

“Leverancier van inspiratie en plezier.”

Positionering van IVAK als culturele instelling in de regio

Tijdens een brandforcesessie kwam daarbij naar voren dat ‘verwondering’ en ‘verbinding’ belangrijke waarden voor de organisatie zijn. Het uiteindelijke doel van de culturele instelling is om de ‘eindklant’ – het kind op school of de amateurkunstenaar – datgene te bieden waar hij of zij gelukkig van wordt. IVAK is leverancier van inspiratie en plezier.

Verbijzondering

Verbinding en verwondering vormen het uitgangspunt van de visuele identiteit van IVAK. In het logo wordt de verbinding gecreëerd door de letters V en A te verbijzonderen en als pijlen naar elkaar toe te laten wijzen. Deze ‘verbindende elementen’ worden bovendien dominant in het midden van een uiting geplaatst waardoor de krachtige verbinding extra geaccentueerd wordt.

De bijzondere lettervormen zijn ook terug te vinden in het lettertype dat speciaal voor IVAK is ontworpen.

Werelden verbinden

De nieuwe pay-off luidt: ‘IVAK brengt kunst en cultuur dichtbij door te verbinden.’ Dit wordt ook zichtbaar in de beeldtaal. Daarin worden twee beelden – afkomstig uit de IVAK-domeinen ‘beeldende kunst’, ‘dans’, ‘muziek’ en ‘theater’ – tegen elkaar geplaatst waarbij één nieuw beeld ontstaat: een nieuwe werkelijkheid, nieuwe mogelijkheden. Kortom: verbinding brengt verwondering.

"IVAK brengt kunst en cultuur dichtbij door te verbinden."

Verder praten over jouw positionering? Benieuwd hoe we jouw merk kunnen versterken? Bekijk onze producten of neem direct contact op!

Meer positionerings-cases?

Meer artikelen